پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده نوامبر 22, 2015 در نصب و راه اندازی ELA بوسیله ی yaghoot (کاربر معمولی) (180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده اکتبر 10, 2015 در مکالمه بوسیله ی sogand2000 (کاربر معمولی) (140 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده سپتامبر 7, 2015 در منابع (نرم‌افزار، کتاب، موسیقی...) بوسیله ی balavipourali (کاربر معمولی) (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده اوت 17, 2015 در اصول تئوریک ELA بوسیله ی admin (مدیر کل سایت) (1,040 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده می 31, 2015 در آنالیز لغات و جمله ساز ELA بوسیله ی nahal (کاربر معمولی) (130 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دسامبر 25, 2014 در سایر ELA بوسیله ی kafshdoozak123 (کاربر معمولی) (130 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده دسامبر 11, 2014 در نصب و راه اندازی ELA بوسیله ی بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده نوامبر 11, 2014 در نصب و راه اندازی ELA بوسیله ی بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
پاسخ داده شده سپتامبر 15, 2014 در سایر ELA بوسیله ی admin (مدیر کل سایت) (1,040 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
...